Viden om erhvervssygdomme

Viden om erhvervssygdomme

Godtgørelse for mén er en kompensation for de varige, helbredsmæssige gener, som en arbejdsskade kan have medført. 

En psykisk sygdom kan anerkendes efter de samme principper som øvrige erhvervssygdomme.

Arbejdstilsynets statistik omfatter alle anmeldte erhvervssygdomme uanset, om de efterfølgende bliver anerkendt af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller ej.