Sådan anmelder du en erhvervssygdom

Læger og tandlæger har pligt til at anmelde det, hvis de får mistanke om at en person har en sygdom, som kan skyldes arbejdet. Erhvervssygdomme skal anmeldes via anmeldesystemet ESS.

Læger og tandlæger, der gennem deres arbejde konstaterer eller får mistanke om, at en person har pådraget sig en erhvervssygdom eller været udsat for skadelige påvirkninger på sin arbejdsplads, har pligt til at anmelde det via anmeldesystemet ESS.

En erhvervssygdom er en sygdom, som helt eller delvist skyldes påvirkninger på arbejdet. Påvirkningen kan have fundet sted gennem kortere eller længere tid.

Anmeld erhvervssygdom i EES (kræver NemID medarbejdersignatur)

Læger og tandlæger skal anmelde ved mistanke om:

  • at sygdommen kan skyldes arbejdet
  • at personen kan have været udsat for skadelige påvirkninger på sin arbejdsplads.

Det kan du selv gøre

Hvis du mener, at du er blevet syg af dit arbejde, er det derfor vigtigt, at du går til din egen læge for at blive undersøgt og få fortalt om mistanken, så din læge kan vurdere, om sygdommen skal anmeldes.
Under særlige omstændigheder kan du også selv anmelde sygdommen.

Læs om borgeres anmeldelse af en erhvervssygdom (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)

Når sygdommen er anmeldt, vil anmeldelsen automatisk blive sendt til både Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Læs mere om anmeldelse af erhvervssygdomme (AES) 

Læs mere om anmeldelse af erhvervssygdomme i ESS (virk.dk)