Se hvordan en anmeldelsen af en erhvervssygdom behandles:

 

 

Læger og tandlæger har pligt til at anmelde det, hvis de får mistanke om at en person har en sygdom, som kan skyldes arbejdet. Erhvervssygdomme skal anmeldes via anmeldesystemet ESS.

 

 

Det kan give store menneskelige og økonomiske tab på en arbejdsplads, når medarbejdere bliver ramt af stress, depression, ulykker, sygdom eller et fysisk handicap.
Derfor skal arbejdspladsen sætte ind i god tid, så medarbejderne ikke slipper arbejdspladsen og så vidt muligt kommer sig igen.