Regler for anmeldelse af arbejdsulykker

Hvilke regler gælder, når en arbejdsulykke skal anmeldes? Find dem her.

Hvornår skal en arbejdsulykke anmeldes?

Når en medarbejder kommer til skade ved en ulykke i forbindelse med sit arbejde, skal arbejdsgiveren anmelde ulykken.

Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde en arbejdsulykke:

  • hvis den medfører, at personen ikke kan udføre sit sædvanlige arbejde i 1 dag eller mere udover tilskadekomstdagen. Anmeldelse skal ske senest 9 dage fra første fraværsdag jf. arbejdsmiljøloven

og/eller

  • hvis den kan medføre ret til erstatning efter arbejdsskadesikringsloven (fx erstatning for varigt mén eller tabt erhvervsevne). Anmeldelse skal ske senest 9 dage efter ulykkesdagen

og/eller

  • hvis den tilskadekomne ikke har genoptaget sit arbejde i fuldt omfang senest på 5-ugers dagen efter ulykken jf. arbejdsskadesikringsloven.

Læs mere om hvad og hvordan du skal anmelde hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Hvis du er i tvivl, så anmeld - for en sikkerheds skyld

Arbejdsulykker skal anmeldes i EASY på virk.dk. Det kan være svært at vurdere, hvad der skal anmeldes og ikke anmeldes. Hvis du som arbejdsgiver er i tvivl, er det derfor bedst at anmelde. Så vil anmeldesystemet EASY selv vurdere, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke.

EASY sikrer desuden, at de rette myndigheder og parter bliver orienteret, og at medarbejderen eventuelt kan søge erstatning.

Klik her for at komme til EASY

Myter om anmeldelse af arbejdsulykker

Der florerer en del myter om anmeldereglerne. En af myterne er, at det kun er de alvorlige ulykker med langt sygefravær, der skal anmeldes. Men det er ikke sandt. Selvom ulykken ligner en bagatel, er det vigtigt at overveje, om den skal anmeldes.

I videoen nedenfor kan du se flere myter om anmeldelse og få svar på, hvad der er sandt og falsk.

I den følgende video får du en kort introduktion til reglerne for anmeldelse af arbejdsulykker.

Udenlandske virksomheder

Der glæder særlige regler for udenlandske virksomheder