Sådan anmelder du en arbejdsulykke

Når en medarbejder kommer til skade ved en ulykke i forbindelse med sit arbejde, skal arbejdsgiveren anmelde ulykken.

Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde en arbejdsulykke:

  • hvis den medfører, at personen ikke kan udføre sit sædvanlige arbejde i 1 dag eller mere udover tilskadekomstdagen. Anmeldelse skal ske senest 9 dage fra første fraværsdag jf. arbejdsmiljøloven

og/eller

  • hvis den kan medføre ret til erstatning efter arbejdsskadesikringsloven (fx erstatning for varigt mén eller tabt erhvervsevne). Anmeldelse skal ske senest 9 dage efter ulykkesdagen

og/eller

  • hvis den tilskadekomne ikke har genoptaget sit arbejde i fuldt omfang senest på 5-ugers dagen efter ulykken jf. arbejdsskadesikringsloven.

Forstå reglerne - Skal ulykken anmeldes til Arbejdstilsynet?

Arbejdsulykker skal anmeldes i EASY på virk.dk

EASY er Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Arbejdstilsynets system til at anmelde arbejdsulykker.

En anmeldelse sikrer, at de rette myndigheder og parter bliver orienteret, og at medarbejderen eventuelt kan søge erstatning.

Anmeld en arbejdsulykke i EASY på virk.dk

I den følgende video, kan du få gode råd, hvis du benytter EASY for første gang.

Nogle virksomheder har deres eget system, som har integrationsaftale med EASY. I så fald skal det benyttes til at anmelde arbejdsulykker.

Hvem skal anmelde en arbejdsulykke?

Det er arbejdsgiverens pligt at anmelde arbejdsulykker. Der kan dog opstå få, særlige omstændigheder, hvor medarbejderen eller dennes repræsentant (fx fagforening, læge eller advokat) er nødt til at anmelde.

Det kan fx være, hvis arbejdsgiveren ikke kan eller vil anmelde skaden, eller hvis virksomheden ikke eksisterer længere eller er gået konkurs.

Læs mere hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Hvorfor skal arbejdsulykker anmeldes?

Det er vigtigt, at alle anmeldepligtige arbejdsulykker bliver anmeldt. Det er der flere grunde til:

Mulighed for erstatning

Efter en arbejdsulykke har medarbejderen måske ret til erstatning, hvis ulykken har medført varige gener (varigt mén) eller tab af erhvervsevne på grund af arbejdsulykken.

Læs mere om erstatning hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Forebyggelse

For at forebygge arbejdsulykker er det vigtigt at have så meget viden som muligt om, hvad der er årsag til ulykkerne. Arbejdstilsynet benytter data om arbejdsulykker i det forebyggende arbejde og for sammen med virksomhederne at skabe et sikkert arbejdsmiljø.

Læs om forebyggelse af arbejdsulykker

Hvad sker der, når en arbejdsulykke er blevet registreret i EASY?

Når en arbejdsulykke er blevet anmeldt i EASY, bliver anmeldelsen automatisk sendt videre til de rigtige modtagere. Det kan for eksempel være virksomhedens forsikringsselskab, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og/eller Arbejdstilsynet.

Når I anmelder via EASY, bliver I automatisk bedt om alle de oplysninger, som er nødvendige for, at modtagerne kan behandle anmeldelsen. Det giver den hurtigste sagsbehandling til gavn for både anmelder, tilskadekomne, forsikringsselskab og de relevante myndigheder.

I kan vælge at registrere ulykker i EASY, som ikke skal anmeldes til Arbejdstilsynet eller forsikringsselskabet/Arbejdsmarkedet Erhvervssikring. I kan bruge disse registreringer til at arbejde med forebyggelse af flere ulykker. Disse ulykker bliver ikke videresendt til myndighederne.

Spørgsmål og svar om EASY

For at få adgang til EASY skal du have en NemID medarbejdersignatur med de rigtige rettigheder.

Det er din virksomheds NemID-administrator, der bestiller, aktiverer og tildeler rettigheder til en medarbejdersignatur.

Bestil en NemID medarbejdersignatur (nets.eu)

Læs mere om tildeling af rettigheder (virk.dk)

Få hjælp til at bruge EASY på virk.dk

Kom i gang med EASY

Få et overblik over, hvad du kan gøre i EASY

Sådan bruger du EASY (pdf)

EASY Support

Du kan også kontakte EASY Support på tlf. 70 10 40 41.

 

Den eller de medarbejdere, der skal anmelde arbejdsulykker, skal have en NemID medarbejdersignatur med rettighed til EASY.

Før virksomheden kan indsende en anmeldelse fra EASY, skal dens forsikringspolice indtastes.

Sådan anmelder du en ulykke i EASY

Videoen fortæller, hvordan du får de rigtige rettigheder og anmelder en arbejdsulykke i EASY

Læs mere

Sådan anmelder du en arbejdsulykke i EASY – Arbejdstilsynet

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Det er arbejdsgiveren, der har pligt til at anmelde arbejdsulykker.

Når man skal finde ud af, hvem der er arbejdsgiver i den konkrete situation, skal man bl.a. lægge vægt på følgende i en samlet vurdering:

  • Hvem instruerer den beskæftigede og kontrollerer arbejdet?
  • Hvem stiller arbejdsrum, maskiner, redskaber mv. til rådighed til at udføre arbejdet?
  • Hvem har risikoen for resultatet af arbejdet, som den beskæftigede udfører?
  • Hvem udbetaler løn til den beskæftigede?

Arbejdsmiljølovgivningen tager udgangspunkt i, at det er den virksomhed, som reelt er i stand til at sørge for arbejdsmiljøet samt forebygge arbejdsulykker og arbejdsskader, der er ansvarlig som arbejdsgiver. Hvis en ansat bliver udlejet fra fx en entreprenør til en anden eller fra et vikarbureau, og den ansatte kommer ud for en arbejdsulykke, så er det den entreprenør/eller virksomhed, som aktuelt får udført arbejdet, der har arbejdsgiveransvaret og anmeldepligten.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Ja, når ulykken er sket på dansk jord, skal den anmeldes i EASY.

Dansk lovgivning gælder på dansk jord. Derfor skal alt arbejde i Danmark udføres i overensstemmelse med danske regler bl.a. arbejdsmiljøloven. Det gælder både for udenlandske arbejdere og virksomheder og for danske. Derimod gælder danske regler ikke for arbejde, der udføres i udlandet, heller ikke når det udføres af danskere.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Ja. Virksomheder der arbejder med offshore olie- og gasaktiviteter skal anmelde arbejdsulykker på samme måde som alle andre virksomheder, der udfører arbejde i Danmark.

Virksomheder med dansk CVR-nummer skal anmelde ulykker i EASY på Virk.dk.

Udenlandske virksomheder, der ikke har et CVR-nummer kan anmelde arbejdsulykker via en særlig indgang til EASY. Her skal virksomhedens såkaldte RUT-nummer anvendes. Udenlandske virksomheder får et RUT-nummer, når de anmelder sig til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

Virksomheder, som hverken har CVR- eller RUT-nummer, kan anmelde via en særlig formular.

Anmeld en arbejdsulykke med CVR-nummer (EASY, virk.dk)

Anmeld en arbejdsulykke med RUT-nummer (EASY, virk.dk)

Anmeld en arbejdsulykke via formular (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14