Metode til analyse af arbejdsulykker

God og effektiv ulykkesforebyggelse forudsætter, at man kender alle grundene til, at ulykken skete. Det opnår virksomheden ved at bruge Arbejdstilsynets værktøj til analyse af ulykker, der hjælper med at afdække baggrunden for ulykken og at identificere, hvor sikkerheden skal forbedres for at undgå, at ulykken gentager sig.

Det er ofte forholdsvis nemt at udpege det umiddelbare fysiske svigt som årsag til, at medarbejderen kom til skade – som fx at han/hun snublede og slog hovedet ind i kant.

Arbejdstilsynets analyser af arbejdsulykker gennem mange år viser imidlertid, at der altid er en eller flere planlægningsmæssige eller personlige årsager, som har haft betydning for det fysiske svigt.

Formålet med metoden er

  • At afdække den kæde af hændelser, der gik forud for ulykken
  • At afdække samspillet mellem fysiske og personlige svigt og svigt i planlægningen
  • At undersøge, om der kan ske tilsvarende ulykker også andre steder i virksomheden
  • At identificere, hvor sikkerheden skal forbedres.

Til metoden hører en guide til læring af ulykker og et dialogværktøj:

Guide til læring af ulykker (pdf)

Dialogværktøj (pdf)

Du kan også læse en kort vejledning i brug af guiden her:

Vejledning i brug af guiden

”Guide til læring af ulykker” er et enkelt værktøj. Guiden indeholder 15 kategorier af mulige årsager til en arbejdsulykke. Den gør virksomheden i stand til at komme bagom ulykkens årsager og dermed forebygge effektivt og varigt.

Dialogværktøjet er en grafisk udgave af hovedelementerne fra guiden. Med guiden og dialogværktøjet kan virksomheden på en enkel og systematisk måde afdække årsagerne til en konkret arbejdsulykke.

Guiden til læring af ulykker er udviklet til at kunne bruges af alle virksomheder ved alle typer af ulykker. Guiden findes derfor også i en redigerbar word-udgave, så den kan tilpasses en bestemt branche eller virksomhed og bestemte ulykkestyper:

Guiden til læring af ulykker (word)