Forebyg de hyppigste ulykker

Her finder I viden om de ulykker, der sker hyppigst - hvordan de sker, og hvordan I kan forebygge dem.

Der er desværre ofte de samme ulykker, som sker igen og igen. Men ulykker er ikke hændelige uheld. I kan forebygge dem med god planlægning og effektive sikkerhedsforanstaltninger. 

Unge og nyansatte

Unge og nyansatte er de mest udsatte, og ca. 1/3 af alle ulykker sker for dem. Derfor er det vigtigt, at arbejdsgiveren sørger for en god oplæring og instruktion fra første arbejdsdag og løbende fører tilsyn med, hvordan arbejdet bliver udført.

Oplæring og instruktion af nyansatte