Arbejdsulykker: Hvad kan I gøre?

Her på siden kan I anmelde en arbejdsulykke og få gode råd om, hvordan I forebygger de hyppigste typer af arbejdsulykker. I finder desuden viden om, hvordan I måler sikkerheden og skaber gode rammer for sikkerhed i virksomheden.

Hvad kan I gøre?

Når en medarbejder kommer til skade ved en ulykke i forbindelse med sit arbejde, skal arbejdsgiveren anmelde ulykken.

 

Se de ulykker, der sker hyppigst, og hvad I kan gøre for at forebygge dem.

 

God og effektiv ulykkesforebyggelse forudsætter, at I kender alle grundene til, at ulykken skete. Det opnår I ved at bruge Arbejdstilsynets værktøj til analyse af ulykker.

Virksomheder med en god sikkerhedskultur har færre arbejdsulykker. Forebyggelse af ulykker handler derfor om at skabe nogle gode rammer for sikkerhed,

En god sikkerhedskultur er ikke noget, der kommer fra den ene dag til den anden. Det kræver, at I hele tiden har fokus på sikkerheden over en længere periode og tænker fremad.

Vi har samlet værktøj og viden om, hvordan I kommer godt i gang med arbejdsmiljøarbejdet.

 

Læs mere om, hvad du som arbejdsgiver kan gøre for at hjælpe din medarbejder godt tilbage efter en arbejdsulykke.

 

Omkring halvdelen af alle arbejdsulykker bliver ikke anmeldt. Det skal kampagnen "Gør det nu - anmeld arbejdsulykker" være med til at rette op på.