Når en medarbejder kommer til skade ved en ulykke i forbindelse med sit arbejde, skal arbejdsgiveren anmelde ulykken.

 

Her finder du en kort beskrivelse af de dødsulykker, der er sket i 2018 og 2019, samt hvad du kan gøre for at forebygge de pågældende ulykkestyper.

 

Sikkerhedskultur er et nøgleområde i forhold til at forebygge ulykker. En virksomheds sikkerhedskultur er den måde, ledere og medarbejdere i det daglige arbejder med sikkerhed i en virksomhed – også under tidspres.

 

Se de ulykker, der sker hyppigst, og hvad I kan gøre for at forebygge dem.