Kørsel og transport

Kørsel adskiller sig fra andre typer stillesiddende arbejde ved, at man ofte udsættes for en række fysiske påvirkninger, som kan øge risikoen for skader eller forværre eksisterende gener. Det kan fx være vibrationer, støj og temperatur.

Som ved andre typer af stillesiddende arbejde handler det om at variere sin arbejdsstilling, så ofte det er muligt, og holde pauser, hvor man kan bevæge kroppen. Der findes således ikke kun én rigtig måde at sidde på. Den bedste siddestilling er den næste, kan man sige. Det er nemlig vigtigt, at du sidder på mange forskellige måder i løbet af en dag.

Det kræver, at du har mulighed for at indrette førerpladsen, og at du bruger de muligheder, der er for at indstille sæde, rat etc.

Skuldrene bliver belastede, hvis du arbejder med armene løftede eller langt fra kroppen. Det kan fx være, fordi førerpladsen er uhensigtsmæssigt indrettet, eller af- og pålæsningsforholdene er uhensigtsmæssige.

Pas på skæve løft

Ryggen belastes, hvis du bøjer forover eller drejer ryggen, især hvis du samtidigt udfører kraftbetonet arbejde, fx hjælper handicappede passagerer på plads på sædet, laster varer eller tager bagage ind eller ud af taxier, turistbusser mv.

Minimer vibrationer

Når du kører i en bil eller en maskine, er du udsat for vibrationer, som indvirker på hele kroppen, og som først og fremmest kan skade ryggen. Du risikerer især at få smerter i lænden, men det kan også give større skader.

Vibrationer forekommer ved alle former for transport, uanset om det drejer sig om kørsel i trucks, lastbiler, varevogne, busser, personbiler eller andre mere specielle køretøjer.

Risikoen for skader bliver større, hvis du arbejder i fastlåste stillinger eller ofte vrider ryggen. Bump og uventede bevægelser, fx pga. et ujævnt underlag, er også med til at øge risikoen for skader.

Belastende forhold er:

  • Hvor køretøjet er dårligt affjedret eller har et dårligt eller slidt sæde.
  • Ved lang tids kørsel over ujævnt terræn, herunder vejbump.
  • Ved kørsel med høj fart.
  • Ved kørsel med gaffeltruck og gaffelstablere, der har massive hjul og ikke er affjedrede.

Det er derfor vigtigt at:

  • Afstemme hastigheden i forhold til underlaget.
  • Kontrollere, om køretøjets affjedring er i orden, og om hjulene har det rette dæktryk.
  • Bruge et vibrationsdæmpende sæde, som passer til køretøjet

Hvis det ikke er muligt at dæmpe vibrationerne, skal du nedsætte den tid, du udsættes for vibrationer.

Der findes nye køretøjer og typer af sæder, hvor vibrationsbelastningen er væsentligt nedsat. Sørg for god rygstøtte. Sædet skal være nemt at indstille både med hensyn til frem- og tilbagebevægelse, ryglænets hældning, førerens vægt og eventuel variabel lændestøtte. Især god lændestøtte er vigtig.

BFA-Transports side med råd, vejledning og øvelser til ryg og kroppen i øvrigt for chauffører og andre i transportbranchen.