Sådan undgår man problemer med printere og kopimaskiner

Printere og kopimaskiner påvirker indeklimaet, fordi de varmer, støjer og forurener. Det er især netværksprintere, der kan give problemer.

Påvirkningen fra en printer eller kopimaskine afhænger af:

 • Typen. Jo større maskinen er, desto mere varmer, støjer og forurener den. Påvirkningerne kan desuden variere, alt efter modellen.
 • Alderen. Jo ældre maskinen er, desto mere forurener den normalt.
 • Hvor godt man vedligeholder maskinen.
 • Brugen af maskinen. Jo flere print/kopier, man tager pr. dag, desto mere forurener maskinen.
 • Lokalets størrelse.
 • Lokalets ventilation.
 • Afstanden fra maskinen til faste arbejdspladser.

Lovgivningen siger, at der skal følge en brugsanvisning med, når man køber en kontormaskine. Brugsanvisningen skal indeholde "nyttige oplysninger, navnlig vedrørende sikkerhed og sundhed".

I praksis kan det være svært at skaffe og bruge relevante indeklimaoplysninger om printere og kopimaskiner. For at undgå problemer kan det anbefales, at man sætter sig grundigt ind i forholdene.

Arbejdstilsynets krav til placering af laserprintere og kopimaskiner findes i At-vejledning A.1.2 om indeklima.

Gode råd

 • Vurder, om maskinen belaster indeklimaet – det gælder også nye maskiner.
 • Opstil helst maskinen i separate rum med god ventilation.

Hvis maskinen står i arbejdsrum, kan man gøre følgende for at mindske belastningerne:

 • Fjern det meste af varmen og forureningen med udsugning der, hvor luften fra kølingen blæses ud i lokalet.
 • Dæmp støjen med støjskærme.
 • Indkapsl maskinen i en kasse med udsugning – det fjerner varmen og forureningen samt dæmper støjen.
 • Placer maskinen i god afstand fra arbejdspladser.
 • Sørg for god ventilation i arbejdslokalet.