Liste over farlige produkter

Når Arbejdstilsynet får kendskab til et produkt, som muligvis ikke overholder kravene i lovgivningen, undersøger vi det nærmere. Viser det sig at være farligt, bliver det offentliggjort her på hjemmesiden. Læs også om definitionen på et farligt produkt.

OBS: Oversigten er pr. 1. december 2018 overgået til og ajourføres af Sikkerhedsstyrelsen!

Oversigt over farlige produkter, som Arbejdstilsynet har fået kendskab til på det danske marked.

1. Håndværktøj og håndmaskiner

Bosch vinkelslibere

Elektrisk håndværktøj 

Græstrimmer N1E-SPK200 (CB200-08) 

Motorkædesav HV0003

Rygsprøjte Kobold Sprayer KB-16E 

Motorkædesav Makita model DCS6400 - EA7300 - EA7900

Slagboremaskine Dayron /70000 

Slagleudstyr 

Stiksav Practyl/JS-HF-55-1 

Vinkelsliber Powerplus model POWX060 

Vinkelslibere Prostart KPAG 0501 

2. Maskiner, anlæg og trykbærende udstyr

Brændehugningsmaskinerne Hammars Vedklipp model 5,5hk og type Hammars Vedklipp model 7,5 hk 

Gasflasker af mærket Compolite

Generator af typen Rotenbach FO-65/LB2600 

Hydraulisk kilekløver 

Højtryksrenser type Parkside PHD 100 B2 

Kabelstribningsmaskine af typen Q-001 

Kappe- og kløvemaskiner (brændehugningsmaskiner) type Bonnetklippen og type Brännhultsklippen

Plukkemaskine til fjerkræ RF-169 

Plæneklippere 

Robot-plæneklippere 

Segboards  

3. Transport-, løfte- og hejseudstyr samt elevator

Autolift - type GJY-B4000 (Piremi type 2LF7000)

Elektrisk donkraft 2 ton til personbiler 

Kompakttraktor

Mini-ATV HB-ATV49Q 

Minidumper (motorbør) 

Multifunktionel jordflytningsmaskine Avant 600 

Multifunktionsmaskine type Multione S630 

Snekketransportør TSF 350 

4. Personlige værnemiddel

Beskyttelseshjelm Ribcap

Flydedragter af typen Rapala Pro Wear

Genanvendelige ørepropper Climax  

Varmebeskyttelsesdragt 

Beskyttelseshjelm Toronto

5.Øvrige ulykkesrisici

Stiger

Produktsikkerhed i Danmark

Arbejdstilsynet er produktsikkerhedsmyndighed for:

  • Maskiner
  • Andre tekniske hjælpemidler (det er fx stiger og stilladser)
  • Personlige værnemidler (det er fx sikkerhedssko, redningsveste, masker)
  • Trykbærende udstyr (det er fx ildslukkere og trykluftbeholdere)
  • Elevatorer
  • Aerosoldåser
  • Atex (det er udstyr som skal anvendes i eksplosionsfarlig atmosfære)
  • Tovbaneanlæg til personbefordring.

De andre danske produktsikkerhedsmyndigheder er:

Sikkerhedsstyrelsen   

Miljøstyrelsen   

Trafikstyrelsen   

Sundhedsstyrelsen  

Fødevarestyrelsen   

Søfartsstyrelsen    

Erhvervsstyrelsen 

Energistyrelsen 

Hvis du mener, at et produkt fra fabrikantens side er indrettet, så produktet ikke kan anvendes på en sikker måde, kan produktet anmeldes til den relevante produktsikkerhedsmyndighed.

Læs også

De svenske myndigheders side om

farlige maskiner.

EU-Kommissionens ugentlige liste over 

farlige produkter, fundet i hele EU.       

EU-Kommissionens liste over 

markedsovervågningsmyndigheder i EU.