Viden om hvad der sker efter tilsynsbesøget

Rigtig mange virksomheder opnår en grøn smiley efter tilsynsbesøget. Er der imidlertid problemer med arbejdsmiljøet, udløser det gul eller rød smiley, ligesom virksomheden kan blive omfattet af forskellige reaktioner.

Rigtig mange virksomheder opnår en grøn smiley efter tilsynsbesøget. Er der imidlertid problemer med arbejdsmiljøet, udløser det gul eller rød smiley, ligesom virksomheden kan blive omfattet af forskellige reaktioner og pålagt at indsende dokumentation via Arbejdsmiljø i din Virksomhed (ADVI).

Virksomheder, der får et forbud, bliver udtaget til et skærpet tilsyn. Tilsynet gennemføres på det arbejdssted, hvor forbuddet blev givet. Virksomheder, der er under skærpet tilsyn, offentliggøres på Arbejdstilsynets hjemmeside. 

Efter det risikobaserede tilsyn, får virksomheden en smiley, der bliver vist her på hjemmesiden

 

Arbejdstilsynet reagerer med fx et påbud med frist, et rådgivningspåbud, et forbud, en administrativ bøde eller en politianmeldelse, hvis virksomheden ikke lever op til sine pligter efter arbejdsmiljøloven.

 

De grønne, gule og røde smileyer på Arbejdstilsynets hjemmeside giver offentligheden mulighed for at følge med i, hvordan det går med en virksomheds arbejdsmiljø. Kronesmilyen viser, at virksomheden er arbejdsmiljøcertificeret.

 

 

En virksomhed, der har fået et rådgivningspåbud, skal bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet til at hjælpe med at løse og forebygge det eller de arbejdsmiljøproblemer, som virksomheden har fået påbud om.