Kom godt i gang med OnlineAT

Du skal bruge OnlineAT, når du kommunikerer med Arbejdstilsynet om en konkret sag, fx hvis din virksomhed har fået et påbud efter et tilsynsbesøg eller du ønsker at svare på en skriftlig høring.

OnlineAT giver overblik over de sager og tilsynsforløb, din virksomhed har med Arbejdstilsynet. Med den rigtige adgang kan du se alle virksomhedens p-enheder (produktionsenheder).

På OnlineAT kan du:

 • svare på en skriftlig høring efter et tilsyn
 • meddele Arbejdstilsynet, hvordan et påbud er efterkommet
 • se når Arbejdstilsynet vurderer, at påbuddet er efterkommet
 • få oversigt over virksomhedens tilsynssager
 • se status på påbud og afgørelser
 • hold styr på udestående frister
 • søge om forlængelse af en frist
 • se kommende tilsyn
 • se aktive og afsluttede sager for de seneste 5 år
 • se et emneoverblik over tidligere arbejdsmiljøproblemer
 • få adgang til Produktregistret (anmeldelse af kemiske produkter).

Få adgang til OnlineAT

For at få adgang til OnlineAT skal du have en NemID medarbejdersignatur med særlige rettigheder.

Det er din virksomheds NemID administrator der bestiller og tildeler rettigheder til en medarbejdersignatur. En medarbejder kan få adgang til en eller flere p-enheder (produktionsenheder) eller til hele virksomheden.

Log på OnlineAT

Hjælp til log ind på OnlineAT

 

Mere hjælp til OnlineAT

Videoen fortæller, hvornår din virksomhed har pligt til at kommunikere digitalt med Arbejdstilsynet, og hvordan man får en medarbejdersignatur med de rigtige rettigheder.

Er I klar til at kommunikere digitalt med Arbejdstilsynet?

Spørgsmål og svar om digital kommunikation

Det er obligatorisk for danske virksomheder at bruge Arbejdstilsynets selvbetjeningsløsning OnlineAT, når:

 • I vil svare på en skriftlig høring
 • I vil give besked om, at I har efterkommet en afgørelse, fx et påbud
 • I vil bede om at få forlænget fristen for at efterkomme en afgørelse.

Relevant regel

Bekendtgørelsen Obligatorisk digital kommunikation til Arbejdstilsynet

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Kravet om at kommunikere digitalt med Arbejdstilsynet gælder for alle virksomheder, der har et CVR-nummer. I lovsprog er det en juridisk enhed.

Det er fx:

 • Arbejdsgivere
 • Leverandører
 • Installatører
 • Reparatører
 • Udbydere af tjenesteydelser
 • Projekterende og rådgivere
 • Bygherrer
 • Arbejdsmiljørådgivere
 • Fabrikanter
 • Importører og distributører m.v.

Kravet gælder også for den advokat, organisation eller arbejdsmiljørådgiver, som I har bedt om at repræsentere jer og melde tilbage til os på vores afgørelse.

Er jeres virksomhed fritaget for Digital Post, skal I heller ikke kommunikere digitalt med os.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Arbejdstilsynet stiller ikke krav om, at I kan dokumentere orienteringen.

Den person, der melder tilbage i OnlineAT på virksomhedens vegne, skal dog give en erklæring om, at enten Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) eller en repræsentant for de ansatte er blevet orienteret om indholdet af tilbagemeldingen, inden I sender den til os. Erklæringen sker under strafansvar.

Det kan være en god idé at orientere AMO eller medarbejderrepræsentanten skriftligt, fx via mail eller et mødereferat. På den måde kan I dokumentere, at orienteringen er sket rettidigt, hvis der opstår uenighed.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Reglerne trådte i kraft 1. januar 2018.

De gælder for afgørelser og skriftlige høringer, som er sendt fra Arbejdstilsynet efter 1. januar 2018.

Relevant regel

Bekendtgørelsen Obligatorisk digital kommunikation til Arbejdstilsynet

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14