Nedstyrtningsfare - arbejde fra lastvognslad - resumé

Vestre Landsrets dom afsagt den 7. december 2012 i ankesag S-1006-12

Indehaveren af en personligt ejet virksomhed var tiltalt for at have udført arbejde med nedhejsning af stål fra ladet af en lastvogn, mens han befandt sig på tæt på kanten i en højde af 3,3 meter, uden at der var truffet foranstaltninger mod faren for nedstyrtning.

Tiltalte blev af såvel byret som landsret fundet delvist skyldig i tiltalen. Byretten fastsatte bøden til 20.000 kr., mens landsretten skærpede straffen til en bøde på 25.000, under henvisning til arbejdsmiljølovens § 82, stk. 5, nr. 1.

Læs hele dommen

Nedstyrtningsfare - arbejde fra lastvognslad