Bilag 3 - Biologisk eksponeringsværdi

Bly

Den enkeltes blodniveau må ikke overskride værdien på 20 μg Pb/100 ml blod.