Bilag 5 - Retningslinier for indeslutningsforanstaltninger og laboratorieklasser, jf. § 14, stk. 2 og § 11

Bilag til bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø

 

Foranstaltningerne i dette bilag skal anvendes under hensyntagen til vurderingen efter § 3, arbejdets karakter og arten af det biologiske agens.

Kolonne A  Kolonne B   
Indeslutningsforanstaltninger  Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4
1. Arbejdsområdet skal være adskilt fra andre aktiviteter i bygningen . Ja, hvis infektion sker gennem luften Ja
2. Ind- og udsugningsluft til arbejdsområdet skal absolutfiltreres . Ja, for udsugningsluft Ja
3. Kun adgang for autoriseret personale Uvedkommende personers adgang begrænses Ja Ja, via luftsluse
4. Arbejdsområdet skal kunne tillukkes hermetisk, så der kan foretages desinfektion . Anbefalet Ja
5. Specificerede desinfektionsprocedurer Ja Ja Ja
6. Arbejdsområdet skal have undertryk i forhold til atmosfæren . Ja, hvis infektion sker gennem luften Ja
7. Effektiv vektorkontrol, f.eks. af gnavere og insekter Anbefalet Ja Ja
8. Vandtætte overflader, der er lette at rengøre Ja, på arbejdsborde Ja, på arbejdsborde og gulve Ja, på arbejdsborde, væg, gulv og loft
9. Overflader, der er resistente over for syrer, baser, opløsningsmidler og desinfektionsmidler Anbefalet Ja Ja
10. Sikker opbevaring af biologiske agenser Ja Ja Ja, aflåst og på anden måde sikret
11. Observationsvindue eller lign. i døre til området, så de, der er derinde, kan ses Anbefalet Anbefalet Ja
12. Laboratoriet skal have eget udstyr . Anbefalet Ja
13. Inficerede materialer herunder dyr, skal holdes i sikkerhedskabinetter, isolatorer eller lign. Hvor det er hensigtsmæssigt Ja, hvis infektion sker gennem luften Ja
14. Forbrændingsanlæg til bortskaffelse af døde dyr Anbefalet Ja, skal være til rådighed Ja, på stedet