Bilag 3 - Mærke til angivelse af biologisk betinget fare, jf. § 6, stk. 1, nr. 1.

Bilag til bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø

Mærke til angivelse af biologisk betinget fare