Bilag 1 - 5. Bilag

Bilag til AT-vejledning om støjkrav til maskiner til brug i det fri

Maskiner omfattet af støjgrænser og krav om støjmærkning:

 • Byggepladselevatorer til godstransport (drevet af forbrændingsmotor)
 • Komprimeringsmaskiner (kun vibrerende og ikke-vibrerende tromler samt vibrationsplader og -stampere)
 • Kompressorer (<350 kW) 
 • Betonbrækkere og pikhammere, håndbetjente
 • Spil til byggepladser (drevet af forbrændingsmotor)
 • Dozere (<500 kW)
 • Dumpere (<500 kW)
 • Hydrauliske eller wiretrukne gravemaskiner (<500 kW)
 • Grave-læssemaskiner (<500 kW)
 • Gradere (<500 kW)
 • Hydraulikpumper
 • Lossepladskompaktorer med læsseskovl (<500 kW)
 • Plæneklippere (bortset fra maskiner til landbrug og skovbrug, såvel som universalmaskiner, hvis installerede motoreffekt er på mere end 20 kW)
 • Plænetrimmere/plænekanttrimmere
 • Gaffeltruck med forbrændingsmotor og kontravægte (bortset fra "andre truck med kontravægte", som defineret i bilag I, punkt 36, andet led, med en nominel løfteevne på højst 10 tons)
 • Læssemaskiner (<500 kW)
 • Mobilkraner
 • Motorfræsere (<3 kW)
 • Udlægningsmaskiner (bortset fra udlægningsmaskiner med højkomprimerende afstrygerbrædder)
 • El-generatorer (<400 kW)
 • Tårnkraner
 • Mobile motordrevne svejsestrømsomformere

Maskiner, hvor der kun kræves støjmærkning:

 • Arbejdsplatformlifte med forbrændingsmotor
 • Buskryddere
 • Byggepladselevatorer til godstransport (elektrisk drevne)
 • Båndsave til byggepladser
 • Rundsave til byggepladser
 • Bærbare kædesave
 • Kombinerede højtryksspulere og slamsugere
 • Komprimeringsmaskiner (kun eksplosionsstampere)
 • Betonblandemaskiner
 • Spil til byggepladser (elektrisk drevne)
 • Maskiner til transport og sprøjtning af beton og mørtel
 • Båndtransportører
 • Køleanlæg i køretøjer
 • Borerigge
 • Maskiner til fyldning og tømning af siloer og tanke på lastbiler
 • Containere til genvinding af glasaffald
 • Græstrimmere/græskanttrimmere
 • Hækklippere
 • Højtryksspulere
 • Højtryksrensere
 • Hydrauliske hammere
 • Fugeskæremaskiner
 • Løvblæsere
 • Løvsugere
 • Gaffeltruck med forbrændingsmotor og kontravægte (kun "andre truck med kontravægte", med en nominel løfteevne på højst 10 tons)
 • Mobile affaldscontainere
 • Udlægningsmaskiner (med højkomprimerende afstrygerbrædder)
 • Piloteringsudstyr
 • Rørlæggere
 • Løjpetraktorer
 • El-generatorer (>=400 kW)
 • Fejemaskiner
 • Renovationsvogne
 • Vejafskrællemaskiner
 • Plæneluftere
 • Fliskværne/flishuggere
 • Snerydningsmaskiner med roterende værktøj (selvkørende, uden tilbehør
 • Slamsugere
 • Rendegravere
 • Betonkanoner
 • Vandpumpeanlæg (ikke til undervandsbrug).
Hent PDF