Bilag 1 - Typisk ensøjlet personløfter med arbejdsstandplads

Bilag til At-vejledning om anvendelse af personløftere med arbejdsstandplads

 1. Bundramme
 2. Støtteben
 3. Udligger
 4. Mast
 5. Mastsektion
 6. Støtteruller
 7. Mastforankring
 8. Arbejdsstandplads
 9. Eventuel udvidelse af arbejdsstandplads
 10. Automatisk bremse
 11. Sikkerhedsgear
 12. Belastningsdiagram

Hent PDF