Direktionssekretariatet

Direktionssekretariatets opgave er at sikre, at direktionen har det bedst mulige beslutningsgrundlag til rådighed, når det gælder den overordnede strategiske ledelse af Arbejdstilsynet.

Sekretariatschef: Ditte Steen

Direktionssekretariatet har bl.a. ansvaret for:

  • Sekretariatsbetjening af direktør, vicedirektører og Arbejdstilsynets samlede direktion
  • Strategisk opgaveløsning i forbindelse med ministersager
  • Arbejdstilsynets strategi
  • Organisationsudvikling, herunder ledelse af tværgående organisationsudviklingsprojekter
  • Koordinering af arbejdsmiljøarbejdet i Arbejdstilsynet
  • Pressekontakt og koordinering heraf i Arbejdstilsynet
  • Ledelseskommunikation.