Generelt for tilsyn

Kvalitetsprocedurer - generelt for tilsyn (G)

G-001: Tilsyn med arbejde i arbejdsgivers, ansattes eller andres private bolig inkl. bilag (tilsyn med virksomheder i branchegruppe 97000) og procesdiagram  

Koordination og udvælgelse af virksomheder til tilsyn

G-102: Udvælgelse af virksomheder til tilsyn ud fra anmeldte erhvervssygdomme (senest revideret 10. marts 2016)

Arbejdstilsynets reaktioner

G-201: Reaktioner til virksomheden (senest revideret 1. januar 2016)

G-202: Afgørelser (senest revideret 1. oktober 2013)

G-203: Høring (senest revideret 16. marts 2013)

G-204: Strakspåbud ved grove overtrædelser (senest revideret 22. august 2012)

Tjekskema ved grov overtrædelse

G-205: Administrative rutiner og pligter i forbindelse med afgørelser (senest revideret januar 2018)

G-206: Indhentning af oplysninger om bygherre og hovedentreprenør

G-207: Anvendelse af forbud og strakspåbud

G-208: Anvendelsesområdet og særlige forhold vedrørende afgørelse uden handlepligt

Flowchart om anvendelse mv. om AUH

G-209: Besøgsrapport i Vivi  

Områder uden for arbejdsmiljøloven

G-302: Indberetning af mulige overtrædelser til andre myndigheder (senest revideret 18. juni 2018)

G-303: Håndtering af årsplaner og redegørelser fra branchefællesskaber for arbejdsmiljø

Bilag 1 - Formål med årsplanen

Bilag 2 - Formål med redegørelsen 

Arbejdsmiljøfaglige hjælperedskaber 

G-401: Spørgeguider om psykisk arbejdsmiljø

Brugen af spørgeguider ved tilsyn med psykisk arbejdsmiljø

Risikofaktorrettede spørgeguides

G-403: Spørgeguide til tilsyn med ulykkesfarer (senest opdateret 1. januar 2016)

Dialogværktøj