Arbejdsmedicinske udredninger

Udredning af sammenhængen mellem belastende og længerevarende stresspåvirkninger på arbejdspladsen og udvikling af psykisk sygdom i form af depression og belastningsreaktion (fraset posttraumatisk belastningsreaktion)


Ansøger: AMK Bispebjerg
Bevilling: 0,7 mio. kr. (2018)


Projektets formål er at sammenfatte og vurdere den epidemiologiske og medicinske dokumentation for en årsagsmæssig sammenhæng mellem belastende og længerevarende stresspåvirkninger på arbejdspladsen og udvikling af psykisk sygdom i form af depression og belastningsreaktion (fraset posttraumatisk belastningsreaktion). 


Review of occupational exposures potentially able to cause allergic asthma

Ansøger: AU
Bevilling: 0,7 mio. (2016) 


Det overordnede formål med denne undersøgelse er at præsentere og vurdere den videnskabelige dokumentation for en årsagssammenhæng mellem erhvervsmæssig udsættelse allergener (både højmolekylære og lavmolekylære allergener) og udvikling af allergisk astma. Udredningen er til brug for Erhvervssygdomsudvalget.