Arbejdsmiljøforskningsfonden

Det er Arbejdsmiljøforskningsfondens opgave - gennem en forskningsstrategi og uddeling af midler - at styrke arbejdsmiljøforskningen i Danmark. Målet er at forebygge og begrænse udstødelse af personer fra arbejdsmarkedet som følge af nedslidning, arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser.

Har du spørgsmål om Arbejdsmiljøforskningsfonden, kan du kontakte Arbejdstilsynet mandag-torsdag kl. 10-15 på tlf. 70 12 12 88. Tast 4 for omstilling og bed om Steffen Hyldborg Jensen.

Har du spørgsmål til budget, regnskab eller fremdriftsrapport skal du bede om Zane Evkovski.

Du kan også sende en e-mail på forskningsfonden@at.dk

Hvis du fremover vil have tilsendt Fondens opslag, kan du sende en e-mail til forskningsfonden@at.dk Skriv "Opslag" i emne feltet.