Arbejdsmiljøforskningsfonden

Det er Arbejdsmiljøforskningsfondens opgave - gennem en forskningsstrategi og uddeling af midler - at styrke arbejdsmiljøforskningen i Danmark. Målet er at forebygge og begrænse udstødelse af personer fra arbejdsmarkedet som følge af nedslidning, arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser.

Har du spørgsmål om Arbejdsmiljøforskningsfonden, kan du kontakte Arbejdstilsynet på tlf. 70 12 12 88. Tast 4 for omstilling og bed om Kristian Molbo.

Har du konkrete spørgsmål til budget, regnskab eller fremdriftsrapport skal du bede om Zane Evkovski.

Du kan også sende en e-mail på forskningsfonden@at.dk

Hvis du fremover vil have tilsendt Fondens opslag, kan du sende en e-mail til forskningsfonden@at.dk Skriv "Opslag" i emne feltet.