NFA-forsker får gymnasielærer-pris

Stressforsker Malene Friis Andersen har modtaget GL-prisen for at sætte fokus på stress. "Dejligt, at nogen kan bruge min forskning," siger modtageren.

Foto: Thomas Tolstrup

Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) har givet sin årlige uddannelsespris, GL-prisen, til psykolog og forsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Malene Friis Andersen. Hun har fået prisen for at sætte fokus på stress og for at have bidraget til at forstå stress som fænomen.

- Det betyder utroligt meget at få sådan en pris, siger Malene Friis Andersen.

- Min forskning er i høj grad et skrivebordsarbejde. Det er jo bare ord, jeg sender ud, uden at vide om det nytter noget. Derfor er det rart at få at vide, at det betyder noget - at der er nogen, der siger 'vi kan bruge det!'

Stress er et fænomen alt for mange gymnasielærere stifter bekendtskab med for tiden, mener GL's formand, Annette Nordstrøm Hansen. I sin begrundelse for at give prisen til Malene Friis Andersen sagde formanden blandt andet:

- De gymnasiale uddannelser er pressede. Kravene til gymnasierne er høje og øges for hver ny reform. Øgede krav og pres på ressourcerne - det er en sprængfarlig cocktail for lærernes arbejdsliv. Vi brænder for at levere god uddannelse til vores elever. Men når man brænder, risikerer man også at brænde ud.

Gymnasielærere er i top 5

Malene Friis Andersen bekræfter, at mange gymnasielærere er pressede. I den løbende befolkningsundersøgelse Arbejdsmiljø og helbred, som NFA står bag, ligger de i top 5 på parametre som 'Konflikt mellem arbejdsliv og privatliv' og 'Følelsesmæssige krav'. Det er parametre, som ofte giver et højt stressniveau, hvis ressourcerne ikke følger med.

 - Det er et arbejde, hvor man aldrig ved, hvornår noget er "godt nok". Hvornår har man forberedt sig godt nok? Undervist godt nok, givet god nok feedback, etc.? Og så bruger man sig selv rigtig meget. Det betyder også, at kritik tages personligt, forklarer Malene Friis Andersen.

Ved siden af sit arbejde som forsker på NFA, er hun også en flittig forfatter og en rutineret foredragsholder. Det er i den egenskab gymnasiernes arbejdsmiljørepræsentanter, ledere og tillidsrepræsentanter primært har oplevet hende, når hun har delt ud af sin viden om stress og stressrelaterede problemer til diverse seminarer og oplæg.

Se hende forklare forskellen på kortvarig konstruktiv stress og den langvarige skadelige stress på en video i følgende artikel:

Hvornår er stress skadelig?