Arbejdstilsynet tjekker unges sommerjob

Arbejdstilsynet sætter igen i år fokus på arbejdsforholdene for unge under 18 år for at undgå, at de kommer til skade på jobbet.

Cafearbejde

Ligesom tidligere vil Arbejdstilsynet i løbet af juli måned se særligt efter unges arbejdsforhold på både de almindelige og de målrettede tilsyn på landets arbejdspladser. Hver sommer kommer ca. 150 unge til skade på deres arbejde.

Arbejdstilsynet sætter fokus på unge på alle almindelige tilsyn i juli måned og arrangerer desuden målrettede tilsyn inden for nogle af de brancher, hvor man ved, at der kan være problemer med unges arbejdsmiljø, fx ved kasse- og salgsarbejde i butikker og medhjælpere i køkkener.

Reglerne for unges arbejde