Særopslag: ansøgninger om forebyggelse af udsættelse for asbest og chrom 6

Arbejdsmiljøforskningsfonden indkalder ansøgninger om forebyggelse af udsættelse for asbest og chrom 6 i arbejdsmiljøet

Fonden indkalder ansøgninger til to projekter: Det ene projekt skal undersøge, om de forebyggende foranstaltninger, der anses for at være i overensstemmelse med lovgivningen, i tilstrækkelig grad sikrer mod udsættelse for asbest, og desuden give anbefalinger til gode arbejdsmetoder.

Det andet projekt skal undersøge forekomsten af chrom 6 i arbejdsmiljøet og give viden om, i hvilket omfang de forebyggende foranstaltninger på arbejdspladserne effektivt forebygger udsættelse for chrom 6.

Der afsættes op til 3 mio. kr. til hvert projekt.

Ansøgningsfristen er 25. marts 2019 kl. 12.00.

Læs opslagene her: https://amid.dk/om-os/arbejdsmiljoeforskningsfonden/opslag-og-ansoegninger/