Kvæg og svin er skyld i flest arbejdsulykker i landbruget

Siden 2012 har der været et stigende antal ulykker ved arbejde med kvæg og svin. Ulykkerne kan med forskellige tiltag forebygges. Derfor gennemfører Arbejdstilsynet nu en kampagne, der skal hjælpe landmænd til at passe bedre på sig selv og deres ansatte.

Køer er normalt godmodige. Men hvis en ko bliver forskrækket, kan den opføre sig utilregneligt, og med sine 400-500 kg bliver den farlig at være i nærheden af. 

I alt sker fire ud af ti alvorlige ulykker hos mælkeproducenterne, når landmænd og deres ansatte skal håndtere køerne. Hos svineproducenterne er svin årsag til hver fjerde alvorlige arbejdsulykke. 

Arbejdstilsynet kan i perioden 2012-15 registrere en stigning på over 20 pct. i antallet af alvorlige ulykker ved arbejde med kvæg og svin.

Arbejdstilsynet gennemfører nu en kampagne sammen med parterne i BAU Jord til Bord, 3F, GLS-A, Landbrug & Fødevarer og SEGES. Kampagnen skal formidle viden om, hvordan landmænd kan forebygge arbejdsulykker, og sker både via tilsyn, en fælles kommunikationsindsats og via SEGES’ landbrugskonsulenter, der også har fokus på sikkerhed ved deres besøg.

Katrine Krone, der er kontorchef i Arbejdstilsynet, siger:

”Landmænd skal ikke acceptere ulykker ved håndtering af dyr som en del af jobbet. Der er ikke tale om hændelige uheld. Der er tale om ulykker, som kan forebygges via forskellige tiltag – og det er hverken kompliceret eller dyrt. Det handler i høj grad om, at landmanden og de ansatte skal have viden om dyrs adfærd og lære at håndtere dyrene derefter.”

Distance mellem dyr og mennesker

Det stigende antal ulykker med dyr kan blandt andet skyldes de større landbrug, vi har fået i dag.

”En analyse udgivet af BAU Jord til Bord viser, at de store landbrug og mekaniseringen har skabt en distance mellem dyr og mennesker – det er med til at øge risikoen for ulykker, fordi dyrene ikke i samme grad er vant til at omgås mennesker. Under alle omstændigheder er der et øget behov for opmærksomhed på arbejdet med kvæg og svin. Man kan komme langt ved at planlægge og organisere arbejdet, og ved at de ansatte bliver oplært og instrueret i håndtering af dyrene”.

Særligt instruktion af de unge er vigtigt. Over halvdelen af ulykkerne med dyr sker nemlig for de 16-29 årige.

”Tallene peger på, at der er et behov for, at de unge får mere undervisning i håndtering af dyr, fx på landbrugsskolerne. For håndtering af dyr kan læres og er en vigtig del af et sikkert arbejde i en stald”, siger Katrine Krone.

Kontakt

For yderligere spørgsmål kontakt Arbejdstilsynets pressetelefon på: 72 20 93 94.

Fakta om ulykker i landbruget

Landbruget er en af de brancher, hvor der sker flest alvorlige arbejdsulykker. Ulykkerne fører typisk til brækkede arme og ben, hjernerystelser og knuste hænder. Antallet af dødsulykker er desværre også højt i landbruget.

Udover ulykker ved håndtering af kvæg og svin sker der mange alvorlige ulykker med maskiner, fald fra højden og snubleulykker i landbruget. 

Fire ud af ti alvorlige ulykker hos mælkeproducenterne sker, når landmænd og de ansatte skal håndtere malkekvæget.

En ud af fire alvorlige ulykker hos svineproducenterne sker, når landmænd og de ansatte skal håndtere svinene. Alvorlige arbejdsulykker er ulykker, der giver mere end tre ugers fravær og risiko for varige mén.

Læs mere på Arbejdstilsynets temaside om ulykker i landbruget og på Fokus på ulykker i landbruget på BAU Jord til Bords hjemmeside. 

Eksempler på dødsulykker ved arbejde med dyr

2016: En landmand var ved at drive køer ind i stalden til vinteren. På ulykkestidspunktet var der drevet 24 køer ind, og der manglede kun en ko på ca. 700 kg. Landmanden blev fundet død i indhegningen, hvor koen stadig opholdt sig. Landmanden har læsioner i hovedet og ansigtet, der kan være opstået ved, at koen har sparket ham. Dødsårsagen antages at være kraniebrud.   

2017: En nyansat landbrugsmedhjælper blev klemt/trampet ihjel af malkekvæg i løsdrift, som ved en fejl var lukket ud i en returgang fra malkeanlægget. Afdøde havde ikke mulighed for flugt i den smalle returgang.