Nyt system til anmeldelse af erhvervssygdomme

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Arbejdstilsynet har i dag taget en ny digital platform i brug til anmeldelse af erhvervssygdomme.

Det nye system vil gøre det nemmere at anmelde erhvervssygdomme:

  • Systemet er blevet moderniseret og gjort mere brugervenligt, og brugerne bliver nu hjulpet igennem anmeldelsen.
  • Systemet kan automatisk hente en række oplysninger ind i anmeldelsen. FX bliver patientens navn nu udfyldt automatisk på baggrund af cpr-nummer. 
  • De anmeldelser og fakturaer man arbejder med i systemet, kan let genfindes i en ny overbliksfunktion
  • Systemet er knyttet op på Virk.dk, som brugerne kender fra andre offentlige systemer.

Det nye system er en del af AES’ arbejde mod flere og bedre digitale løsninger – som samtidig er nemmere for vores kunder at bruge.

Læs mere om det nye system på Virk.dk