Tilsyn med håndtering af stilladsdele ved opmuring

Murerbranchen aftalte for fire år siden at mindske belastningen af murere og murerarbejdsmænd ved at bruge lettere stilladsdele fra 2018. Arbejdstilsynet vil på den baggrund nu føre tilsyn med fysisk overbelastning ved løft og bæring af stilladsdele på stilladser, der bruges ved opmuring.

Arbejdstilsynet vil fra årsskiftet føre tilsyn med, om løft og bæring af stilladsdele på stilladser, der bruges ved opmuringsarbejde, udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Tilsynet vil finde sted, når Arbejdstilsynet besøger murervirksomheder og byggepladser, hvor der arbejdes med opmuring fra stilladser. Tilsynet vil både omfatte opstilling, ændring og nedtagning af stilladser i forbindelse med opmuring, og alle virksomheder , der udfører arbejdet.

Arbejdstilsynet vil reagere, hvis løft og bæring af stilladsdele ikke lever op til kravene i reglerne om manuel håndtering. Arbejdstilsynets vurderingsgrundlag er beskrevet i At-vejledningen om løft, træk og skub.

Murerbranchen har de sidste fire år arbejdet med at erstatte tunge stilladsdele med lettere dele for at mindske nedslidningen af de personer, der arbejder med opmuring. Parterne aftalte således i 2013, at alle tunge stilladsdele skulle være erstattet med lettere stilladsdele den 31. december 2017.

Se også

At-vejledning D.3.1 om løft, træk og skub, der handler om, hvordan virksomhederne kan leve op til reglerne om manuel håndtering. Det vil sige alle former for flytning af byrder, der helt eller delvist udføres med muskelkraft – som fx løft, bæring, træk, skub og læsning.

Værktøjet Løftetjek, som kan bruges af den enkelte til at tjekke, om et løft er sundhedsskadeligt.

Branchevejledning om opmuringsarbejde

Og temaside om murerarbejde udarbejdet af Branche-fællesskabet for Arbejdsmiljø i bygge og anlæg.