Arbejdstilsynet gav 42 reaktioner på social dumping-aktion

Der er fortsat mange virksomheder i Danmark med primært udenlandske ansatte,  der har problemer med arbejdsmiljøet. Det blev afsløret, da Arbejdstilsynet sammen med SKAT og politiet onsdag gennemførte årets første landsdækkende aktion mod social dumping. Aktionen var primært rettet mod udenlandske virksomheder inden for byggeriet, men omfattede også andre brancher.

Arbejdstilsynet gennemførte i løbet af dagen 48 kontrolbesøg og gav i alt 42 reaktioner. Af disse var 25 reaktioner for alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljøloven. Desuden blev det konstateret, at to udenlandske virksomheder ikke var anmeldt korrekt i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT), hvor den ene overtrædelse nu vil blive vurderet nærmere med henblik på bødestraf.

15 af de 42 reaktioner blev afgivet forbindelse med en større aktion, hvor SKAT, Fødevarestyrelsens Rejsehold, politiet og Arbejdstilsynet var på fælles kontrolaktion i Bazar Vest i Aarhus.