Informationsmøde om REACH og relaterede aktiviteter i 2018

Arbejdstilsynets Markedsovervågning inviterer til informationsmøde den 31. januar 2018 eller den 6. februar 2018.

På informationsmødet oplyses der om det forgangne års aktiviteter og om aktuelle emner relateret til arbejdsmiljøet. Mødet henvender sig til alle, der interesserer sig for kemi, kemisk arbejdsmiljø og den tilhørende EU- regulering.

Arbejdstilsynet har i længere tid arbejdet på at modernisere formkravene på det kemiske område (Arbejdspladsbrugsanvisningerne). Vi fortæller om projektet, forslag til en modernisering og giver en foreløbig tidsplan for det videre arbejde.

Vi vil også dele vores erfaringer fra det fælles europæiske projekt REF-5, hvor vi har haft fokus på virksomhedernes forpligtelser i henhold til REACH forordningen, særligt hvordan informationer om farlige stoffer kommunikeres og anvendes i leverandørkæden.

Miljøstyrelsen oplyser om nogle af de udfordringer, der opleves med de mange typer af imprægneringsprodukter, der findes på markedet. Herunder en kort gennemgang af EU’s strategi for regulering af fluorstoffer og effekt på regulering af imprægneringsprodukter, som indeholder fluorstoffer.

Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen oplever ofte, at der opstår forvirring omkring reglerne for ommærkning af kemikalier jf. CLP forordningen og ”Signalbekendtgørelsen”, derfor tages også dette emne op på informationsmødet.

Dato og sted

Informationsmøderne afholdes i:

  • Tilsynscenter Syd, Eltangvej 232, Kolding den 31. jan. 2018, kl. 9 -12.
  • Centeret i Slagelse, Antvorskov Alle 139, Slagelse den 6. feb. 2018, kl. 9-12.

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig pga. begrænset antal pladser, samt bestilling af forplejning. Ved tilmelding skal der oplyses om sted og dato.
Tilmelding skal ske på e-mail: reach@at.dk senest den 22. januar 2018. Praktiske spørgsmål kan rettes til Birgit Ørnebjerg, tlf. 72 20 96 41.