Digital selvbetjening bliver obligatorisk

Fra 1. januar 2018 bliver det obligatorisk for virksomhederne at melde tilbage digitalt, hvis de får et påbud efter et tilsynsbesøg.

Er I klar til at kommunikere digitalt med Arbejdstilsynet? Se her, hvordan I bliver det.

Fra årsskiftet skal de danske virksomheder svare digitalt, når de fx skal fortælle Arbejdstilsynet, hvordan de har efterkommet et påbud, eller ønsker at svare på en skriftlig høring om en påtænkt afgørelse. Det skal ske gennem Arbejdstilsynets selvbetjeningsløsning OnlineAt. Tidligere har flertallet af virksomheder brugt en papirblanket.

De nye regler om digital kommunikation med Arbejdstilsynet gælder for afgørelser og skriftlige høringer, som Arbejdstilsynet sender efter 1. januar 2018.

Hvis virksomheden ønsker at søge om at få forlænget fristen for at efterkomme en afgørelse, skal det også ske digitalt, hvis afgørelsen er sendt i det nye år.

Virksomheden skal som altid orientere Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) eller en repræsentant for de ansatte (i virksomheder uden AMO) om, hvordan virksomheden har løst det pågældende arbejdsmiljøproblem. Det skal ske inden virksomheden melder tilbage til Arbejdstilsynet. Tidligeres skrev AMO eller repræsentanten for de ansatte under på, at de var orienteret i selve papirblanketten. Fremover skal virksomheden tjekke af i OnlineAt, at AMO/repræsentanten for de ansatte er orienteret.

Et led i digitaliseringen af den offentlige sektor

De nye regler er beskrevet i Bekendtgørelse om obligatorisk digital kommunikation til Arbejdstilsynet og indføres som led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2016-2020, der har til formål at øge digitaliseringen af den offentlige sektor.

Da adgang til OnlineAt kræver NemID repræsenterer overgangen til obligatorisk brug af OnlineAt samtidig en mere sikker løsning.

Læs mere om OnlineAt og de nye regler om digital kommunikation 

Fakta om OnlineAt: Godt overblik over sager og frister

I OnlineAt kan virksomhederne se eventuelle tilsynssager og frister i forhold til Arbejdstilsynet. Det giver et godt overblik, som kan lette virksomhedens eget arbejde med arbejdsmiljø.

Virksomhederne kan fx bruge OnlineAt til at:

  • holde styr på udestående frister
  • se, når Arbejdstilsynet har vurderet, at virksomheden har efterkommet
    et påbud
  • se aktive og afsluttede sager for de seneste 5 år
  • se et emneoverblik over tidligere arbejdsmiljøproblemer.

Nyhed den 1. december 2017