Arbejdsmiljøforskningsfonden indkalder ansøgninger

Ordinært opslag marts 2018 

Fonden indkalder ansøgninger til en ny ansøgningsrunde inden for temaerne psykisk arbejdsmiljø, arbejdsulykker, muskel- og skeletbesvær og virkemidler i arbejdsmiljøarbejdet. Der er afsat ca. 30 mio. kr. til opslagene i denne runde. Ansøgningsfristen er 1. marts 2018 kl. 12.00.

Opslag om litteraturgennemgang 

Fonden indkalder desuden ansøgninger til en litteraturgennemgang om årsager til ufrivillig, førtidig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Ansøgningsfristen er 1. marts 2018 kl. 12.00.

BEMÆRK

Fonden skal gøre opmærksom på, at der er kommet særskilte og opdaterede vejledninger for ansøgninger vedrørende forskningsprojekter

Og ansøgninger vedrørende udviklingsprojekter.

Hvis ansøgningen er Fonden i hænde senest en uge før fristen, vil fondssekretariatet kunne give en vurdering i forhold til overholdelse af formalia.