Sorø Kommune og Arbejdstilsynet indgår samarbejde om at få større effekt af arbejdsmiljøarbejdet

Hvert år giver Arbejdstilsynet en række påbud, fordi arbejdet ikke udføres arbejdsmiljømæssigt forsvarligt i rigtig mange plejegrupper i ældreplejen. Når Arbejdstilsynet påtaler fejlene bliver de rettet, men man lærer sjældent af det på naboinstitutionerne.

Ofte bliver de gode ideer, der opstår i praksis på en arbejdsplads, heller ikke spredt til andre lignende arbejdspladser. Det gælder i hele landet, men man nikker også genkendende til det i Sorø Kommune.

I et samskabelsesprojekt vil Arbejdstilsynet og Sorø kommune samarbejde om at gøre tilsynet mere lærerigt for kommunens arbejdspladser. Her spiller kommunens eget MED-system en vigtig rolle. Fra november og halvt år frem vil tilsynet blive gennemført på en anden måde end normalt. Blandt andet vil der blive arbejdet med en ny type forberedelse af tilsynene, og Arbejdstilsynet vil deltage i nogle af MED-organisationens møder for at man sammen kan drøfte udfordringer og løsninger på arbejdsmiljøproblemerne. Målet er i første omgang at få de gode løsninger spredt til de andre plejegrupper, men også på sigt at lære af den nye måde at samarbejde på.
Tilhørere på Store MED-dag i Sorø

250 repræsentanter fra MED-udvalgene i Sorø Kommune blev på Store MED-dag den 28. september præsenteret for det nye samskabelsesprojekt med Arbejdstilsynet.

Claes Rosenkrands og Anne Mette Søndergaard Jensen fra Sorø Kommune og Sara Kabel Pedersen fra Arbejdstilsynet fortalte om projektet, der går i gang i tre af kommunens plejegrupper den 1. november. Der vil blandt andet blive arbejdet med at forbedre samarbejdet med borgere og pårørende i ældreplejen.

For den enkelte borger og de pårørende kan det være en voldsom oplevelse, når man bliver svækket af sygdom og ikke længere kan klare sig i dagligdagen uden hjælp og støtte fra kommunen. Der skal måske ændres på indretningen i ens private hjem for at kommunens hjælpere kan komme til. Det kan føre til konflikter, hvis kommunens visitation må sige fra, fordi hjælperen bliver udsat for et urimeligt belastende arbejdsmiljø. Det betyder en oplevelse af dårlig pleje for borgeren og et dårligt arbejdsmiljø for de ansatte i kommunerne, når borgere og pårørende kommer op at skændes med personalet i ældreplejen. Det kan og skal der gøres noget ved.

- Vi har i Sorø Kommune – Sundhed og Omsorg valgt at indgå et strategisk partnerskab med Arbejdstilsynet. Målet er at vi kan få større effekt ud af vores arbejdsmiljøarbejde, og at Arbejdstilsynet kan udvikle deres praksis i forhold til samarbejdet med kommunerne generelt. Ambitionen er, at vi igennem et ligeværdigt samarbejde får høstet nogle erfaringer med, hvordan Arbejdstilsynet kan understøtte vores arbejdsmiljøarbejde mere proaktivt og hvordan vi kan blive bedre til at sprede de gode løsninger på tværs af vores organisation. I projektet har vi valgt særligt at have fokus på samarbejdet med borgere og pårørende, da dette er et afgørende område for at vi kan lykkes med vores kerneopgave. (Kommunaldirektør Søren Kjær, Sorø Kommune)

- Arbejdstilsynet søger hele tiden at udvikle og forbedre vores tilsynsmetoder. Vi tror på, at de gode løsninger i højere grad kan spredes til gavn for arbejdsmiljøet, men det gør de jo ikke af sig selv. Vi ser derfor dette partnerskab med Sorø og nogle af de kommunale arbejdspladser som en god mulighed for at få afprøvet om denne tilgang giver en større effekt på den enkelte arbejdsplads. Det handler både om at sprede viden om gode løsninger mellem arbejdspladserne og styrke forebyggelsesindsatsen på den enkelte arbejdsplads. (Direktør Søren Kryhlmand, Arbejdstilsynet )

Oplæg på Store MED-dag i sorø

Oplæg på Store MED-dag i Sorø.

Den 16. oktober 2017