Evaluering af arbejdsmiljøuddannelserne

Rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) om evaluering af arbejdsmiljøuddannelserne 2016 tegner et meget positivt billede af kursisternes vurderinger af både uddannelsernes indhold, undervisernes udmøntning af de pædagogiske principper og kursisternes udbytte af uddannelsen.

Rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) om evaluering af arbejdsmiljøuddannelserne 2016 tegner et meget positivt billede af kursisternes vurderinger af både uddannelsernes indhold, undervisernes udmøntning af de pædagogiske principper og kursisternes udbytte af uddannelsen. Der er overordnet set rigtig stor tilfredshed med de udbudte arbejdsmiljøuddannelser, dog med en mindre afvigelse for så vidt angår tilfredsheden på koordinatoruddannelsen, og især på projekteringsdelen og net-uddannelsen.

Evaluering af Arbejdsmiljøuddannelserne 2016 (PDF)

Bilag (PDF)

Nyhed den 17. oktober 2017