Pas på farlige tvangsblandere

Efter to alvorlige ulykker med tvangsblandere opfordrer Arbejdstilsynet til være særlig opmærksom.

Tvangsblandere er den type blandere, der bruges i bygge- og anlægsbranchen til at blande mørtel og cement. Det kan være farligt at bruge en tvangsblander, hvis den ikke har den nødvendige afskærmning.
Arbejdstilsynet har således kendskab til to alvorlige ulykker i udlandet med tvangsblandere af dansk fabrikat.

Årsagen til ulykkerne var i begge tilfælde, at tvangsblanderne ikke havde tilstrækkelig afskærmning ved udtømningsåbningen, hvorfor det var muligt at stikke hænder og fingre ind og få dem i klemme. I begge tilfælde førte ulykken til at de tilskadekomne mistede en eller flere fingre.

Arbejdstilsynets Markedsovervågning har kontrolleret indretningen af tvangsblandere hos flere danske fabrikanter. Enkelte fabrikanter har forbedret deres afskærmning af udløbet eller er ved det, så tvangsblandere der fremadrettet leveres er sikre at bruge. Arbejdstilsynets Markedsovervågning følger sagerne, til sikkerheden på nye tvangsblandere er i orden.

Tjek jeres tvangsblander

Arbejdstilsynet opfordrer brugere af tvangsblandere til at være særlig opmærksomme på, om den tvangs-blander, de bruger, har den vigtige gitterafskærmning ved udløbsåbning. Hvis det ikke er tilfældet, bør man tage kontakt til leverandøren med henblik på at få en sådan afskærmning sat på. Kan det ikke lade sig gøre, bør man overveje at kassere tvangsblanderen.
Flere fabrikanter af tvangsblandere har forklaret Arbejdstilsynet, at det er almindeligt forekommende, at brugerne fjerner afskærmning ved udløb, da det har tendens til at stoppe til. Dette er ikke lovligt, og vil kunne udløse et påbud.

Husk også, at blandeskovlene skal stoppe, når net-låget på tvangsblanderen åbnes. Hold blandemaskinerne ved lige, så alle sikringsdele er intakte herunder tvangsafbryderen på låget.

Nyhed den 15. september 2017