Knive, stiger og andre tekniske hjælpemidler er skyld i hver femte ulykke

Knive tegner sig for 9 pct. af alle ulykker med tekniske hjælpemidler, mens stiger og løfteudstyr er skyld i mest fravær ved arbejdsulykker med tekniske hjælpemidler. Det fremgår af en ny undersøgelse, som Rambøll har udarbejdet for Arbejdstilsynet. Undersøgelsen viser samtidig, at tekniske hjælpemidler er skyld i hver femte arbejdsulykke.

I 2015 var der anmeldt mere end 8.000 arbejdsulykker, hvor der har været tekniske hjælpemidler involveret. Heraf var ca. 20 pct. registeret som alvorlige arbejdsulykker, dvs. ulykker der medfører en arbejdsudygtighed på mindst 21 dage.

Brug af knive er den største årsag til arbejdsulykker. De er skyld i 9 pct. af alle ulykker med tekniske hjælpemidler i perioden 2013-15. Ulykker ved anvendelse af løftevogne og tranportable stiger, stigeskamler tager anden og tredje pladsen med henholdsvis 5,5 og 4 pct. i samme periode. Håndværktøj og håndmaskiner indtager henholdsvis fjerde og femte pladsen.

Men anderledes ser det ud med det forventede fravær. Her ligger transportable stiger og løftevogne på en klar henholdsvis første og andenplads. Forventet fravær skal forstås som den forventede arbejdsudygtighed på anmeldelsestidspunktet i henhold til regler om anmeldelse af arbejdsulykker.

Uændret antal arbejdsulykker

Antallet af arbejdsulykker2010 og 2015 er stort set konstant, når bidraget fra uoplyst teknik medregnes. ”Uoplyst teknik” betyder, at tekniktypen ikke er registreret i forbindelse med anmeldelsen.

Flest ulykker i industri og forsyning

Det højeste antal arbejdsulykker med teknik finder vi inden for industri og forsyningsbranchen, der står for 34 pct. af alle arbejdsulykker i perioden 2013-2015. Denne branche står tilsvarende for 26,5 pct. af det forventede fravær. Således er ulykker i denne branchegruppe hyppige, men tegner sig for en mindre andel af sygefraværet. I modsætning hertil står bygge og anlæg for 21,5 pct. af de samlede arbejdsulykkerne, men 25,5 pct. af det forventede fravær. Samme tendens finder vi i landbrug, med lidt over 3 pct. af alle arbejdsulykker, men 6,4 pct. af det forventede fravær.

I rapporten findes en uddybning af ulykker i forskellige brancher og typen af forskellige tekniske hjælpemidler. Derudover findes der også analyser af ulykker i forhold til jobgrupper og demografi.

Læs rapporten

Teknik og ulykker – Dataanalyse og kortlægning af viden