Invitation til afslutningskonference: Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre

Kom og hør om danske virksomheders erfaringer med forebyggelse af nedslidning og fastholdelse af medarbejdere på arbejdsmarkedet, og om de seneste forskningsresultater

Konferencen henvender sig til virksomheder og arbejdsmiljørepræsentanter, arbejdsmarkedets organisationer, arbejdsmiljøprofessionelle og andre med interesse for arbejdsmiljø og arbejdsmarked. 

Konferencen er organiseret af det Nationale Focal Point Netværk, som er bindeleddet mellem EU’s Arbejdsmiljøagentur og arbejdsmarkedets parter i Danmark.

Konferencen finder sted hos Lederne, og deltagelse er gratis.

Vi håber meget at se et bredt udsnit af arbejdsmarkedet til en lærerig dag.

Pladserne er begrænsede. De vil derfor blive tildelt efter princippet ”Først til mølle”.

På det Nationale Focal Point Netværks vegne!

Elsebeth Jarmbæk og Kenneth Emil Holm Petersen

Nyhed den 19. september 2017