Arbejdstilsynet indfører som forsøg en ny tilsynsmetode i byggeriet

For at nedbringe antallet af arbejdsulykker vil Arbejdstilsynet fremover føre tilsyn på en ny måde på landets byggepladser.

Bygge- og anlægsbranchen har dobbelt så mange arbejdsulykker per ansat, som på det øvrige danske arbejdsmarked. Desuden er det en branche, hvor mange overbelastes og den fysiske nedslidning er stor.

Derfor iværksætter beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen nu en ny tilsynsmetode, der skal medvirke til at få antallet af arbejdsulykker til at falde.

Den nye tilsynsmetode indebærer, at Arbejdstilsynets tilsynsindsats tilrettelægges ud fra byggeriets særlige kompleksitet med mange skiftende arbejdssteder og flere aktører på byggepladsen.

Blandt andet vil Arbejdstilsynet i højere grad komme uanmeldt ude på byggepladserne på baggrund af den viden, som Arbejdstilsynet har fra bl.a. byggepladsanmeldelser, klager eller alvorlige ulykker.

Derudover vil Arbejdstilsynet samtidig afdække arbejdsmiljøproblemer på hele byggepladsen – og ikke kun på den enkelte virksomhed. Det vil sige, at der både vil være fokus på de rammer, der er sat af byggeledelsen og bygherrer, og på arbejdsmiljøproblemer i den enkelte virksomhed.

Endelig vil Arbejdstilsynet i højere grad gå i dialog med virksomhederne, byggeledelsen og bygherren om planlægning og samarbejde for at forebygge ulykker og nedslidning. Hvis Arbejdstilsynet fx konstaterer, at der på byggepladsen er en direkte risiko for de ansattes sikkerhed og sundhed, skal der afholdes et dialogmøde hos den ansvarlige virksomhed.

Den nye tilsynsmetode er et forsøg, som begynder 1. november og kører i seks måneder frem til 30. april.

Læs mere om hvordan den nye tilsynsmetode skal nedbringe ulykker og nedslidning i byggeriet på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside. 

Nyhed den 18. september 2017