Arbejdstilsynets strategi 2017-2020

Det er Arbejdstilsynet opgave at forebygge arbejdsskader og nedslidning gennem et sundt, sikkert og udviklende arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet skal desuden arbejde for at mindske sygefravær og udstødelse fra arbejdsmarkedet.

Den 30. juni 2017

Arbejdstilsynets strategi 2017-2020

Det er Arbejdstilsynet opgave at forebygge arbejdsskader og nedslidning gennem et sundt, sikkert og udviklende arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet skal desuden arbejde for at mindske sygefravær og udstødelse fra arbejdsmarkedet.

De målsætninger skal Arbejdstilsynets strategi 2017-2020 bidrage til i de brede politiske aftaler om arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020. Aftalerne indebærer blandt andet, at Arbejdstilsynets indsats skal medvirke til at reducere antallet af alvorlige arbejdsulykker, muskelskelet-overbelastninger og psykiske overbelastninger i perioden frem mod 2020.

Her vil Arbejdstilsynet sætte ind
Arbejdsmiljøproblemer skal grundlæggende forebygges og løses på virksomhederne. Derfor består Arbejdstilsynets hovedopgave i at motivere virksomhederne til selv at kunne løse deres arbejdsmiljøproblemer.

Det skal primært ske gennem vores tre hovedopgaver som er: tilsyn, kommunikation samt regulering og arbejdsmiljøudvikling. Det skal ske på et evidensbaseret grundlag. Det har vi derfor særligt fokus på i 2017. Målet er, at vores indsatser baseres på viden om, hvad der virker og skaber varig effekt.

Forandringsteorien tager afsæt i langsigtede effektmål om reduktion af arbejdsrelaterede overbelastninger, arbejdsulykker, erhvervssygdomme, nedslidning sygefravær, og udstødelse fra arbejdsmarkedet. Det gælder ikke mindst på de tre prioriterede områder: arbejdsulykker, psykiske overbelastninger og muskelskelet-overbelastninger.

Kernen i forandringsteorien er blandt andet antagelsen om, at tilsyn bidrager til de langsigtede, samfundsmæssige effektmål, lige som kommunikation bidrager til at øge virksomhedens viden, motivation og handleevne i forhold til selv at kunne løse og følge op på deres arbejdsmiljøproblemer. Endelig er det et ønske, at differentieret regulering, som er målrettet de forskellige virksomhedstyper og den enkelte virksomheds behov, vil være mere relevant for de enkelte virksomheder, som dermed rummer forskellige muligheder for at leve op til kravene.

I strategien kan du læse de konkrete resultatkrav inden for Arbejdstilsynets tre hovedopgaver,  som sammen og hver for sig skal bidrage til en yderligere reduktion af alvorlige arbejdsulykker, muskelskelet-overbelastninger og psykiske overbelastninger i perioden frem mod 2020.

Herudover vil Arbejdstilsynet i 2017 også have fokus på blandt andet ekspertudvalget, partssamarbejdet og moderniseringen af arbejdsskadeområdet.

Se strategien her