Status på Arbejdsmiljøstrategi 2020

Antallet af alvorlige ulykker i forhold til beskæftigede er faldet med 18 pct. siden 2011. Til gengæld er antallet af beskæftigede med muskelskeletoverbelastninger og psykiske overbelastninger steget med henholdsvis 15 og 17 pct. siden 2012, viser en status på Arbejdsmiljøstrategi 2020.

Antallet af alvorlige ulykker i forhold til beskæftigede er faldet med 18 pct. siden 2011. Til gengæld er antallet af beskæftigede med muskelskeletoverbelastninger og psykiske overbelastninger steget med henholdsvis 15 og 17 pct. siden 2012, viser en status på Arbejdsmiljøstrategi 2020.

Målene frem mod 2020

Der blev i 2011 indgået en bred politisk aftale om arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020. Målene er fordelt på tre prioriterede arbejdsmiljøproblemer:

  • Antallet af alvorlige arbejdsulykker set i forhold til antallet af beskæftigede skal reduceres med 25 pct.
  • Antallet af beskæftigede, der har muskelskeletoverbelastninger, skal reduceres med 20 pct.
  • Antallet af beskæftigede, der er psykisk overbelastede, skal reduceres med 20 pct.

 

Læs midtvejsevaluering af 2020-målene i arbejdsmiljøstrategien.

Læs status for udviklingen i alvorlige arbejdsulykker.

Læs status for udvikling i muskelskeletoverbelastninger og psykiske overbelastninger