Leverandørbrugsanvisninger kan være med til at forebygge sundhedsskadelig løft og bæring

Det er afgørende vigtigt, at tunge præfabrikerede byggeelementer og bygningsdele håndteres forsvarligt på byggepladsen. Manuel håndtering med løft og bæring kan nemlig både udgøre en ulykkes- og en sundhedsrisiko.

Derfor har fabrikanter og leverandører af bygningselementer pligt til at udfærdige en udførlig brugsanvisning, der angiver, hvordan de elementer, de har fremstillet eller importeret, kan håndteres forsvarligt.

Desværre tyder det på, at en del leverandørbrugsanvisninger ikke altid indeholder de nødvendige oplysninger og anvisninger, herunder anvisning om, hvilke tekniske hjælpemidler brugeren skal anvende ved transport og håndtering af tunge byggeelementer. I andre tilfælde er problemet, at brugsanvisningerne ikke kommer med ud til de virksomheder, der skal anvende byggeelementerne på byggepladserne:

"Det er et stort problem, når leverandørens brugsanvisning ikke er til stede på byggepladsen, eller når brugsanvisningen ikke angiver, hvordan et tungt byggeelement kan transporteres og håndteres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, fx med anvisning af egnede tekniske hjælpemidler", siger Kell Guldager, chefkonsulent i Arbejdstilsynet.

Også fyldestgørende leverandørbrugsanvisninger er meget vigtige, så de beskæftigede på byggepladserne kan undgå farlig eller sundhedsskadelig løft og bæring. Det er bl.a. et krav, at væsentlige oplysninger skal stå direkte på byggekomponenten. Vægtangivelse er fx i mange tilfælde en oplysning, som skal kunne læses direkte på et tungt byggeelement.

"Brugsanvisninger direkte på de enkelte byggeelementer vil under alle omstændigheder sikre, at oplysningerne er til rådighed for de ansatte, der skal montere byggeelementerne, Derfor vil vi gerne henstille til fabrikanter og leverandører om at være mere omhyggelige med at sikre, at der følger en fyldestgørende brugsanvisning med de byggeelementer, de sælger", understreger Kell Guldager.

Arbejdsgiveren har ansvar for instruktion og derfor behov for fyldestgørende brugsanvisning

Det er altid arbejdsgiveren, der har pligt til at planlægge og tilrettelægge arbejdet og instruere de ansatte, så arbejdet med tunge byggeelementer kan håndteres forsvarligt. Derfor har arbejdsgiveren også brug for leverandørens brugsanvisning, bl.a. for at kunne tale med de ansatte om, hvordan byggeelementerne kan transporteres og monteres forsvarligt.

Hvis du er fabrikant eller leverandør af tunge præfabrikerede byggeelementer og /eller bygningsdele, skal du derfor huske at udarbejde fyldestgørende brugsanvisninger til dine produkter. Det sikrer, at slutbrugeren kan håndtere dem i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningens regler.

Som fabrikant har du til gengæld

ikke

pligt til at udarbejde en brugsanvisning, hvis du har fremstillet byggeelementer efter bestillerens udførlige anvisninger. I dén situation har bestilleren selv et ansvar for at lave en udførlig brugsanvisning, hvis de tunge byggeelementer overdrages til brug for en anden virksomhed.

Er du som fabrikant eller leverandør af præfabrikerede byggeelementer i tvivl om arbejdsmiljølovgivningens regler i forhold til fx leverandørbrugsanvisninger og manuel håndtering, kan du finde yderligere oplysninger i Arbejdstilsynets vejledninger på

www.at.dk.

Se bl.a. følgende vejledninger:

At-vejledning A.2.3 - Leverandørbrugsanvisning for præfabrikerede byggeelementer og bygningsdele

At-vejledning D.3.1 – Løft, træk og skub, hvori du bl.a. kan finde nedenstående løfteskema.

Tunge løft skema

Det kan i en række tilfælde også være nødvendigt i en leverandørbrugsanvisning, at tage højde for arbejdsmiljølovgivningens regler i forhold til arbejdsstillinger og bevægelser. I sådanne tilfælde kan det være relevant også at læse:

At-meddelelse nr. 4.05.3 – Vurdering af arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser