116 påbud fra Arbejdstilsynet på landsdækkende byggepladsaktion

Arbejdstilsynets landsdækkende byggepladsaktion torsdag den 18. maj afslørede, at der stadig er mange byggepladser, hvor de ikke har styr på sikkerheden. 57 byggepladser blev tilset og i alt blev der givet 116 strakspåbud og forbud. En byggeplads skilte sig dog særligt positivt ud, og er et godt eksempel på at prioriteres arbejdsmiljøet kan man få en sikker byggeplads.

På Arbejdstilsynets aktion i torsdags var det største problem på byggepladserne risikoen for at falde ned fra fx stilladser, tage eller stiger. Udover at fald fra højden er en ulykke, der sker ofte (ca. hver sjette ulykke) på byggepladser, er den blandt de ulykker, der har de mest alvorlige konsekvenser for de tilskadekomne.

"45 reaktioner ud 116 på grund af nedstyrtningsfare, hvor otte af dem er så grove, at vi overvejer om de skal have en bøde - det er bare ikke godt nok. Mange kender reglerne og ved godt, hvordan man skal sikre mod nedstyrtning. Så det er temmelig svært at forstå, hvorfor man ikke iagttager reglerne, og at vi gang på gang må til tasterne og sende påbud til virksomhederne," siger tilsynschef i Arbejdstilsynet inden for bygge og anlæg Lene Teilberg.

Et andet kendt arbejdsmiljøproblem på byggepladserne er de alt for mange risici for at falde og snuble, fx på ujævne eller hullede adgangsveje eller i rod og affald. På aktionen i torsdags blev der givet 16 strakspåbud inden for den kategori.

Ulykker ved fald og snublen er blandt de fem mest udbredte arbejdsulykker i byggebranchen og giver tit langt sygefravær. Det kan let forebygges ved at have gode adgangsveje, der uanset vejret er bæredygtige, der er ryddet for byggematerialer.

Påbud gav bedre arbejdsmiljø

Netop ryddelighed var en af de positive historier på aktionen. På aktionsdagen genbesøgte Arbejdstilsynet en byggeplads, der tidligere har fået flere påbud og som på grund af påbuddene besluttede at gøre noget ved arbejdsmiljøet på byggepladsen.

"Der er ofte interessekonflikt, når virksomheden, der skal opføre byggeriet, både er ansvarlig for byggeri og arbejdsmiljø. Men da Arbejdstilsynet gav et påbud, mens bygherre var til stede - besluttede bygherre efter en kortere lukning af pladsen i samråd med hovedentreprenøren at sætte et ekstra fokus på arbejdsmiljøet. Det betød, at der blev ansat eksterne arbejdsmiljøkoordinatorer og ryddet grundigt op på byggepladsen. Det har ved Arbejdstilsynets besøg i torsdags givet tydelige arbejdsmiljømæssige forbedringer på pladsen, hvor der er ryddet op, adgangsvejene er forbedrede og de forhold, som tidligere er blevet påpeget er blevet håndteret," fortæller tilsynschef Tilsynscenter Øst Charlotte Hougaard Juhl, der påpeger en meget vigtig pointe.

"Vi ser gang på gang, at ledelsesmæssigt fokus på arbejdsmiljø har afgørende positiv betydning for arbejdsmiljøet, ligesom det er sket på denne byggeplads, hvor det er lykkes at skabe sikre og forsvarlige forhold," slutter hun.

Interessante tal fra aktionen

• På de 42 byggepladser, hvor der blev afgivet reaktioner, blev der afgivet i alt 116 strakspåbud og forbud = 2,8 i gennemsnit pr. byggeplads.

• På 15 af de 57 byggepladser var forholdene så gode, at der ikke blev afgivet reaktioner.

• På de 42 byggepladser, blev der afgivet 106 strakspåbud om andre alvorlige forhold fx farlig brug af maskiner, fare for eksponering af kræftfremkaldende stoffer m.v.