Workplacedenmark.dk udvider med to sprog

En stor del af de udenlandske håndværkere, der arbejder midlertidigt i Danmark, og andre udstationerede lønmodtagere kommer fra Tyskland og Polen. Arbejdstilsynet har derfor nu suppleret det engelsksprogede hjemmeside Workplace Denmark med en tysk og en polsk udgave.

Udenlandske tjenesteydere og lønmodtagere, der arbejder midlertidigt i Danmark, har siden juni 2016 kunne læse om deres rettigheder og pligter på det engelsksprogede website Workplacedenmark.dk.

Men en stor del af de udstationerede lønmodtagere, der midlertidigt løser opgaver i Danmark, kommer fra Tyskland og Polen, og derfor lancerer Arbejdstilsynet nu også en tysk og en polsk udgave af Workplacedenmark.dk.

Der er tale om en komplet oversættelse af websitet, ligesom det også er muligt at få teksten læst op på tysk og polsk. Bekendtgørelser og love bliver dog som hovedregel oversat til engelsk.

En samlet indgang henvendt til udstationeret arbejdskraft

Workplacedenmark.dk er etableret af Arbejdstilsynet med bidrag fra flere andre myndigheder, bl.a. SKAT og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Tanken med websitet er at gøre det nemmere for udenlandske tjenesteydere og arbejdstagere at leve op til dansk lovgivning ved at samle relevant information ét sted og samtidig formidle reglerne i et let forståeligt og klart sprog.

Websitet har fokus på områder som arbejdsvilkår, arbejdsmiljø og den danske model, men fortæller også om fx ligeløn, regler for vikararbejde og Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede, som blev etableret i 2016.

Adgang til vejledning, foldere og formularer til selvbetjening

Inden for arbejdsmiljø kan man bl.a. læse om Arbejdstilsynets rolle og reaktionsmuligheder og få vejledning i, hvordan man organiserer sit arbejdsmiljøarbejde og udfører en arbejdspladsvurdering (APV).

Sikkerhed på byggepladser er et kapitel for sig. Bygge- og anlægsbranchen er præget af en høj grad af nedslidning og alvorlige arbejdsulykker – særligt blandt udenlandske medarbejdere. Arbejdstilsynet har derfor oversat en række foldere om de typiske arbejdsmiljøproblemer på området, herunder ulykker, støj, kemi og støv.

Det er desuden muligt – via links på WorkplaceDenmark.dk – at søge om anerkendelse af kvalifikationer, der er erhvervet i udlandet, anmelde en arbejdsskade eller foretage den lovpligtige anmeldelse til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

Besøg websitet:

Websitet kan ses her:

Workplacedenmark.dk