Rigsrevisionens beretning om effektiv kontrol, herunder risikobaseret tilsyn

Det risikobaserede tilsyn fremstår som en af de bedst tilrettelagt kontrolordninger blandt de syv kontrolordninger, Rigsrevisionen sammenligner.

Rigsrevisionen har offentliggjort en beretning om effektiv kontrol på fem ministerområder. Rigsrevisionen vurderer, om ministerierne tilrettelægger kontrolordninger effektivt på baggrund af fire kriterier.

På Beskæftigelsesministeriets område indgår Arbejdstilsynets to kontrolordninger, risikobaseret tilsyn (som i beretningen betegnes arbejdsmiljøkontrol) og indsatsen mod social dumping.

Risikobaseret tilsyn fremstår som en af de to bedst tilrettelagt kontrolordninger, mens indsatsen mod social dumping ikke lever op til alle kriterier om effektiv tilrettelæggelse af kontrolordninger, primært på grund af Arbejdstilsynets manglende mulighed for at få kendskab til hele målgruppen af udenlandske virksomheder, som ofte kun befinder sig midlertidigt i Danmark, og en del af virksomhederne anmelder sig ikke i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

Læs også

Rigsrevisionens beretning om effektiv kontrol, april 2017

Notat om Rigsrevisionens beretning om effektiv kontrol, april 2017