Stor tilfredshed med Arbejdstilsynets arbejde

Arbejdstilsynets brugerundersøgelse for 2016 viser bl.a., at 81 pct. af de virksomheder, der er blevet besøgt, i høj eller meget høj grad har haft en god dialog med Arbejdstilsynet.

Hvert år gennemfører Arbejdstilsynet en undersøgelse af virksomhedernes vurdering af tilsynsarbejdet. I 2016 deltog 3.125 virksomheder i undersøgelsen. Overordnet set viser undersøgelsen tilfredshed med Arbejdstilsynets arbejde.

God dialog og en fair behandling

I undersøgelsen bliver virksomheder bl.a. spurgt til, om de har haft en god dialog med Arbejdstilsynet om arbejdsmiljøet på virksomheden. Her svarer 81 pct. af virksomhederne, at det i høj eller meget høj grad har været tilfældet.

Virksomheder er også blevet spurgt om de har fået en fair og professionel behandling i kontakten med Arbejdstilsynet. Her svarer 82 pct. af virksomhederne, at det i høj eller meget høj grad har været tilfældet.

Kontorchef i Arbejdstilsynet Annette Søberg Roed udtaler:

”Det er vigtigt for Arbejdstilsynet, at der er en god dialog om tingene, når vi kommer på tilsyn. Derfor er vi jo også glade for, at det er den oplevelse, langt de fleste virksomheder har, når vi har været på besøg. Dialog er netop vigtig for, at der bliver skabt en forståelse for, at de ansattes sikkerhed og sundhed er vigtig.”

Kort om Brugerundersøgelsen 2016

  • Der er udsendt spørgeskemaer til 7.031 virksomheder, der har haft besøg i perioden marts-november 2016. 44 pct. af de adspurgte virksomheder har besvaret et spørgeskema svarende til 3.125 virksomheder.
  • Undersøgelsen består af to spørgeskemaer der udsendes henholdsvis en og tre måneder efter en virksomhed har modtaget et risikobaseret tilsyn. En virksomhed modtager kun et af de to spørgeskemaer.
  • Resultaterne bruges til at finde mulighed for forbedringer i tilsynsarbejdet og relationen til virksomhederne.

Læs

Brugerundersøgelse 2016

Bilag 8.1 Datagrundlag

Bilag 8.2 Spørgeskema