Arbejdstilsynets årsopgørelse 2015 om anmeldte erhvervssygdomme 2011-2015

I 2015 blev der anmeldt 21.613 erhvervssygdomme, af dem var knap en fjerdel (5.010) psykiske sygdomme.