Arbejdstilsynets årsopgørelse 2015 om anmeldte arbejdsulykker 2010-2015

Arbejdstilsynets årsopgørelse 2015 over anmeldte arbejdsulykker 2010-2015 er nu offentliggjort.