Vent med at anmelde stoffer og materialer

Den 1. april 2017 bliver det nemmere for virksomhederne at anmelde stoffer og materialer til Produktregistret, og virksomhederne får adgang til egne data. Arbejdstilsynet anbefaler, at man venter med at anmelde og ajourføre stoffer og materialer indtil da.

Den 1. april 2017 bliver Produktregisteret en fuldt digital, webbaseret selvbetjeningsløsning, hvor virksomhederne selv indtaster alle oplysninger til en produktanmeldelse direkte i systemet. Når alle oplysninger er tastet ind, får virksomheden automatisk tildelt det produktregistreringsnummer (PR-nr.), som skal fremgå af produktets emballage og stå i dets sikkerhedsdatablad.

For virksomhederne betyder digitaliseringen først og fremmest, at den enkelte virksomhed får adgang til de oplysninger, som den selv har indtastet i Produktregisteret – fx sammensætningen og oplysninger om mængder. Det giver et større overblik og vil gøre det lettere for virksomheden at anmelde fremover.

Vent med at anmelde

Arbejdstilsynet anbefaler, at virksomhederne venter med at anmelde og ajourføre stoffer og materialer, indtil det nye system er i luften den 1. april 2017. Det skyldes, at oplysninger om sammensætningen af stoffer og materialer, der er anmeldt før den 1. april, ikke vil kunne ses i det nye Produktregister. Omvendt vil virksomhederne kunne se alle de oplysninger, som de selv har indtastet, om de stoffer og materialer, som de anmelder efter den 1. april.

Arbejdstilsynet vil se bort fra anmeldefristen på en måned for de stoffer og materialer, der efter reglerne skal anmeldes fra nu af og indtil det nye system går i luften.

Hvis virksomheden alligevel ønsker at foretage anmeldelser inden den 1. april, er det selvfølgelig stadig muligt.

Informationsmøder

Arbejdstilsynet afholder to informationsmøder, hvor alle interesserede kan få en grundig præsentation af det nye digitale Produktregister. Møderne afholdes den 21. marts i Kolding og den 22. marts i København - begge dage fra kl. 12.30 til kl. 16.